Hotel Lara World

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayatı arasındaki dengeyi gözetiriz.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.
Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekleriz.
Otelimiz yasal yükümlülüklerinin ötesinde en iyi çevresel çözüm uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamak adına her zaman hazırdır.
Faaliyet göstermekte olduğumuz topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; tüm paydaşlarımızla uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen göstermekteyiz. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.
Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında işletmemiz, standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.
Türkiye ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek, görenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Rezervasyon
book
Oda
Hemen Ara
call
+902426060298